Ekonomi- och skuldrådgivning

Ekonomi- och skuldrådgivningen till rättshjälpsbyråerna 2019

Från början av 2019 övergår ordnande av ekonomi- och skuldrådgivning till rättshjälpsbyråerna. Alla ekonomi- och skuldrådgivares kontaktuppgifter ändras.

I fortsättningen kan du fritt välja vilken rättshjälpsbyrå du tar kontakt med.

Närmaste rättshjälpsbyrå och dess kontaktuppgifter from. 1.1.2019 är:

Östra Nylands rättshjälpsbyrå
email: ita-uusimaa.velkaneuvonta@oikeus.fi
telefon: 029 566 0175

Övriga rättshjälpsbyråernas kontaktuppgifter hittar du på web-adressen www.oikeus.fi