Ekonomi- och skuldrådgivning

Från början av 2019 övergick ordnande av ekonomi- och skuldrådgivning till rättshjälpsbyråerna. 

Mer info: Östra Nylands rättshjälpsbyrå