Ekonomi

Uppgifterna inom ekonomiförvaltningen har delats enligt beställar–utförar-modellen till finansieringsledningen och centralen för förvaltningstjänster. Till finansieringsledningens uppgiftsområde hör den centraliserade styrningen av ekonomin, finansieringen, planeringen och upphandlingsväsendet. Uppgifter som gäller bokföring, fakturering och betalningsrörelse sköts i centralen för förvaltningstjänster.