Eklöfska skolans känsla växer fram bland elever och personal