Egnahemstomter

Lediga egnahemshustomter

Ansökningstid för nya anbudstomter 25.10 – 15.11.2021

På hösten kommer det åtminstone 15 st nya egnahemstomter som säljs på basis av anbud i Haiko och 1 st i Vårdalen. Tomterna som kommer i Haiko ligger på detaljplaneområdet Haikoträsket. Tomten från Vårdalen ligger på adressen Rådjursvägen 3.

Närmare information om tomterna publiceras sannolikt innan slutet på september. Du kan redan nu bekanta dig med detaljplanerna och byggnadsanvisningarna för områdena:

Haikoträsket
Rådjursvägen 3

Innan du lämnar i din tomtansökan

Bekanta dig noga med uppgifterna om tomten innan du fyller i din ansökan. Fäst särskild uppmärksamhet vid planbestämmelserna och bygganvisningarna, som anges i samband med presentationen av tomtområdena.

Valet av tomt inverkar väsentlig på vilken typ av hus du kan bygga. Därför är det mycket viktigt att du bekantar dig med de varierande byggnadsskyldigheterna för de olika tomterna. Du ansöker väl bara om en sådan tomt, där du är beredd att bygga ett hus som följer bygganvisningarna och byggnadsskyldigheten.

Frågor gällande kommande tomter och ansökandet av tomter:

Mervi Fors
Karin Kolis

Om du har frågor om planbestämmelserna eller bygganvisningarna kan du kontakta byggnadsinspektören.