Egnahemstomter

Staden överlåter egnahemstomter både till privatpersoner och företag.

Innan du lämnar i din tomtansökan

Bekanta dig noga med uppgifterna om tomten innan du fyller i din ansökan. Fäst särskild uppmärksamhet vid planbestämmelserna och bygganvisningarna, som anges i samband med presentationen av tomtområdena.

Valet av tomt inverkar väsentlig på vilken typ av hus du kan bygga. Därför är det mycket viktigt att du bekantar dig med de varierande byggnadsskyldigheterna för de olika tomterna. Du ansöker väl bara om en sådan tomt, där du är beredd att bygga ett hus som följer bygganvisningarna och byggnadsskyldigheten.

Om du har frågor om planbestämmelserna eller bygganvisningarna kan du kontakta byggnadsinspektören.

Frågor gällande ansökandet av tomter: