Egnahemstomter

Ansökningstid för anbudstomter 25.10 – 15.11.2021

Haikoträsket
Rådjursvägen 3 och Fjällrävsvägen 4
Älvstigen 2a och 2b
Turulagränden 4
Smultronsgatan 1

Info om tomter 27.10

Kom och bekanta dig med tomterna onsdagen den 27 oktober kl. 17 - 19 till mötesrum Visio i Kommunhuset, till adressen Krämaregatan 7, B trappan, 3:e våningen, 06100 Borgå. Vid tillställningen kommer inga färdiga föredrag att hållas. Under kvällen har besökarna möjlighet att diskutera med experter och få råd för tomtansökan och byggande.

Vänligen anmäl dig till tillställningen på förhand via e-post. Berätta i e-posten, hur många ni är på väg och vilken tid ni uppskattar att ni kommer. Vi föreslår en annan tid, om det visar sig att många är på väg samtidigt.

Om coronaläget förvärras hålls infotillfället via Teams. Vi berättar om möjliga ändringar per e-post till dem som anmält sig.

Anmäl dig till adressen: kiinteisto.mittaus@porvoo.fi

Egnahemstomter som fortlöpande kan ansökas

Borgå stads lediga egnahemshustomter som säljs till fast pris kan ansökas fortlöpande. Tomterna överlåts i den ordning ansökningarna kommer in.

Reserverade tomter blir ibland lediga igen. Fastpristomter som blivit lediga läggs upp till ansökan på måndagar. Vi publicerar adresserna på tomterna veckan innan man kan ansöka om tomterna.

Måndagen 25.10.2021 kan man ansöka om följande tomter:

Vårdalsvägen 53, Vårdalen
Vårdalsvägen 55, Vårdalen
Gökstigen 4, Vårdalen

Lediga tomter

Innan du lämnar i din tomtansökan

Bekanta dig noga med uppgifterna om tomten innan du fyller i din ansökan. Fäst särskild uppmärksamhet vid planbestämmelserna och bygganvisningarna, som anges i samband med presentationen av tomtområdena.

Valet av tomt inverkar väsentlig på vilken typ av hus du kan bygga. Därför är det mycket viktigt att du bekantar dig med de varierande byggnadsskyldigheterna för de olika tomterna. Du ansöker väl bara om en sådan tomt, där du är beredd att bygga ett hus som följer bygganvisningarna och byggnadsskyldigheten.

Frågor gällande kommande tomter och ansökandet av tomter:

Mervi Fors
Karin Kolis

Om du har frågor om planbestämmelserna eller bygganvisningarna kan du kontakta byggnadsinspektören.