Egnahemstomter

Ansökningstiden för nya egnahemstomter är 4. – 22.11.2019. Nya tomter kommer från Västra Haiko och Vårdalen och de söks i det skedet på basis av anbud.

Info om tomter 4.11

Kom och bekanta dig med tomterna måndagen den 4 november kl. 15 - 18 till mötesrum Visio i Kommunhuset, till adressen Krämaregatan 7, B trappan, 3:e våningen, 06100 Borgå. Under eftermiddagen har besökarna möjlighet att diskutera med experter och få råd för ansökning av tomt och byggande. Tomterna finns också med på egnahemsmässan i Myrbacka 25 - 27.10.

Egnahemsmässa i Myrbacka hallen, Vanda (på finska)

Staden överlåter egnahemstomter både till privatpersoner och företag.

Innan du lämnar i din tomtansökan

Bekanta dig noga med uppgifterna om tomten innan du fyller i din ansökan. Fäst särskild uppmärksamhet vid planbestämmelserna och bygganvisningarna, som anges i samband med presentationen av tomtområdena.

Valet av tomt inverkar väsentlig på vilken typ av hus du kan bygga. Därför är det mycket viktigt att du bekantar dig med de varierande byggnadsskyldigheterna för de olika tomterna. Du ansöker väl bara om en sådan tomt, där du är beredd att bygga ett hus som följer bygganvisningarna och byggnadsskyldigheten.