Egnahemstomter

Staden överlåter egnahemstomter både till privatpersoner och företag.

Åkerövägen 11 på Huutokaupat.com

Åkerövägen 11 i Äppelgården är nu till salu på basis av anbud på Huutokaupat.com Auktionen tar slut fredag 16.10.2020 kl. 19.

Åkerövägen 11 på Huutokaupat.com

Ansökningstid för anbudstomter 26.10-13.11.2020

  • Smultronängen 15 st
  • Vallstens 9 st (detaljplanen Ölstens norra)
  • Västra Haiko 5 st
  • Vårdalen 1 st, Viltvägen 43

Närmare information om tomterna publiceras sannolikt i slutet på september.

På kommande via Huutokaupat.com

Staden lägger upp en tomt från Vårdalen (adressen Fjällrävsvägen 4) på Huutokaupat.com under tiden 26.10 - 13.11.

Innan du lämnar i din tomtansökan

Bekanta dig noga med uppgifterna om tomten innan du fyller i din ansökan. Fäst särskild uppmärksamhet vid planbestämmelserna och bygganvisningarna, som anges i samband med presentationen av tomtområdena.

Valet av tomt inverkar väsentlig på vilken typ av hus du kan bygga. Därför är det mycket viktigt att du bekantar dig med de varierande byggnadsskyldigheterna för de olika tomterna. Du ansöker väl bara om en sådan tomt, där du är beredd att bygga ett hus som följer bygganvisningarna och byggnadsskyldigheten.