Eftervård

Stöd för den unga efter avslutad placering inom barnskyddet

En ung person som varit placerad utanför hemmet erbjuds stöd när placeringen avslutas. Stödet kallas eftervård. 

Eftervården omfattar allt stöd och hjälp som den unga behöver för att klara sig på egen hand senare i livet. Som stödåtgärder räknas bland annat bostad, ekonomiskt och mentalt stöd, stöd med skolgången, vid övergången till arbetslivet och med hobbyer samt trygga mänskorelationer.

Den unga och socialarbetaren eller socialhandledaren gör tillsammans upp en plan, enligt vilken stöd erbjuds.

Eftervården avslutas senast när den unga fyller 25 år.

Socialhandledaren för eftervård: Jaana Lindholm Kontaktuppgifter