Eftermiddagsverksamhet

Eftermiddagsverksamheten ”eftis” är avsedd för elever i årskurs 1 och 2 och elever upp till årskurs 9 med beslut om särskilt stöd. Barn som behöver särskilt stöd och går i klasserna 3–9 kan även delta i ungdomslokalernas öppna verksamhet.

Eftis ordnas 3–5 timmar varje skoldag kl. 12–17.

Eftermiddagsverksamheten i Borgå ordnas av olika föreningar, privata företagare och Borgå finska församling, oftast i skolans utrymmen. Utbildningstjänsterna i Borgå stad koordinerar verksamheten.

I eftis erbjuds barnen mellanmål.

Rätten att få tjänster inom morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning är inte subjektiv. Staden beslutar om verksamhetens omfattning årligen.

Eftis under sport-, sommar- och höstlovet hör inte till den egentliga verksamheten. Arrangörerna informerar om eventuella undantag.

Skolskjuts ordnas inte till eftermiddagsverksamhet eller hem därifrån, och kostnader för sådana resor ersätts inte, men Matkahuoltos busskort kan användas till kl. 18.00.

Info in English and Russian

Afternoon activities

Внеклассный досуг

Skolornas klubbar

Grundskolorna kan arrangera frivilliga och avgiftsfria skolans klubbar under kortare perioder för elever på årskurs 1–9. Du får mera information direkt från skolan.