Du hinner ännu delta i beredningen av boendeprogrammet