Dessa kan även intressera dig

DP 461 Kullo företagsområde byggande av gatu- ocg grönområden

Planerna var anhängiga 31.10.–7.11.2018.

Planerna var offentligt framlagda 23.1-13.2.2019.

Översiktskarta

Med kommunteknikchefens tjänsteinnehavarbeslut har planerna godkänts. Tjänsteinnehavarbesluten behandlades i stadsutvecklingsnämnden 3.9.2019.

Godkända gatuplaner:

Gator i detaljplanen 461 ”Kullo företagsområde”:

Grönområden i detaljplanen 461 ”Kullo företagsområde” (planbeteckning EV):

I slutet av år 2019 påbörjas konkurrensutsättningen av entreprenaden för Kullo företags- och grönområden. Byggandet av gator, vattenförsörjningen och grönområden påbörjas tidigast våren 2020.

Byggandet av kommunaltekniken i området tar 2–4 år.