DP 456 Majberget – gatuplanering

  • Notera att man på flera ställen i Majberget varit tvungen att ändra gatuhöjderna från de höjder som angivits i gatuplanerna.
  • När du planerar höjdlägen för byggnader och gårdsplaner bör du alltid kontakta kommunteknikens enhet för planering via den elektroniska ärendetjänsten.
  • Kontrollera de med rött markerade tomtpunkternas höjdlägen via kommunteknikens enhet för planering.
  • Du kan ta kontakt via den elektroniska ärendetjänsten.

Majberget:

Tarkmansvägen:

Majbergsbrinken:

Uljasvägen:

Innehållet syns inte eftersom bruket av kakor inte har godkänts.