DP 449 Stadshagen

Detaljplanen är godkänd, stadsfullmäktige 25.9.2013 § 57