DonFabriken

Ett stort tack till alla som deltog i evenemanget och till våra samarbetspartners och gratulationer till dem som fått jobb. Tillsammans gjorde vi en fantastisk dag! Personalen på Donfabriken tackar och bockar!

DonFabriken kommer igen på tisdag 4.2.2020 kl. 10-15.30 till Konstfabriken