Dessa kan även intressera dig

Domkyrkan

Domkyrkan är tillägnad Jesu moder Maria. Kyrkan fick sin slutgiltiga utformning i slutet av 1400-talet. Högmässa på finska på söndagar kl. 10 och på svenska kl. 12. Kyrkan har plats för 750 personer och kan bokas för dop, vigsel och begravning via pastorskansliet.

Kyrkotorget 1 06100 Borgå

Tfn 019 66 111

Innehållet syns inte eftersom bruket av kakor inte har godkänts.