Vad ska jag göra om jag hittar ett dött eller sjukt vilddjur?

Livsmedelsverket följer med förekomsten av allvarliga djursjukdomar och sjukdomar som överförs från djur till människa i Finland. Till uppföljningen behöver Livsmedelsverket prover från vilddjur som påträffats döda eller avlivats på grund av sjukdom.
Prover behövs främst från vildsvin, små rovdjur (rävar och mårdhundar), älgar, och fåglar (spec. sjö- och rovfåglar). Färska kadaver är de bästa proven, men även förskämda djur kan skickas för undersökning.

Livsmedelsverket betalar insändnin¬gen av prover via Matkahuolto. En remiss ska alltid skickas med provet. I remissen ska framkomma djurart, datum för fyndet, fyndplats (gärna koordinater) och avsändarens kontaktuppgifter. För vissa inskickade prov eller anmälningar kan en ersättning utbetalas.

Massdöd eller sjukdom hos en stor mängd vilddjur ska alltid anmälas till kommunalveterinären eller länsveterinären, som vid behov ger mer anvisningar.
Tilläggsinformation fås på Livsmedelsverkets hemsidor:

Vilda djur

Anvisningar för dem som rör sej i naturen: Anmäl döda eller sjuka vilda djur och sänd dem för undersökning ( på finska).

Anmäl observationer om döda vilddjur (på finska).