Dessa kan även intressera dig

Djurskydd

  • Du kan kontakta djurskyddsmyndigheterna om du misstänker att ett djur behandlas eller sköts bristfälligt.
  • Inspektion görs redan samma dag om ett djurs liv är i fara eller om det finns starka misstankar om djurskyddsbrott.

Djurskyddsmyndigheter

  • Tillsynsveterinär tfn 0400 692 931, valvontaelainlaakari@porvoo.fi
  • Polisen 0295 430 291 (Polisinrättningen i Östra Nyland, växel)
  • I nödfall 112