Vem sköter om ditt husdjur?

Under coronaepidemin är det viktigt att komma ihåg att uppmärksamma även de fyrbenta familjemedlemmarna.

För husdjursägarna är det värt att på förhand ta reda på vem som vid behov kan sköta om de egna husdjuren. Kan t.ex. en släkting, vän eller granne hjälpa till?

Det är rekommenderat att göra en lista på vilka djur som finns i lägenheten. Listan kan sättas upp på ett synligt ställe i närheten av ytterdörren, t.ex. på väggen i tamburen. På det här sättet kan bl.a. räddningsverket ta kontakt med en närstående eller djurskyddsmyndigheterna angående djuren som blir kvar i lägenheten utan skötsel. Djurskyddsmyndigheterna kan med hjälp av listan ta i beaktande alla djur i lägenheten och hjälpa dem.

På listan lönar det sig även att skriva kontaktuppgifter till en närstående, som vid behov kan ge tilläggsuppgifter om djuren samt kan diskutera djurens skötsel. Det är också bra att försäkra sig om att det finns en reservnyckel tillgänglig till lägenheten (speciellt egnahemshus), så att djuren vid behov kan avhämtas och det kan ordnas skötsel åt dem.

Det är viktigt att husdjursägarna själva i mån av möjlighet ordnar en reservskötplats åt djuren. I denna undantagssituation kan djurskyddsmyndigheternas resurser vara begränsade och det är önskvärt att resurserna sparas åt dem som behöver hjälp mest. Ifall djurskyddsmyndigheterna ändå får information om något husdjur som blivit utan skötsel, strävas det efter att ordna tillfällig vård åt djuret så snabbt som möjligt. Kostnaderna för vården går som vanligt till ägaren.

Även utan undantagssituation, är det bra att i varje husdjursägare gör upp en liknande beredskap. Det gäller speciellt om djurets skötsel endast är på en persons ansvar.

Tilläggsuppgifter fås av Borgå stads tillsynsveterinär: valvontaelainlaakari@porvoo.fi

tfn. 0400 692931

Instrukstioner till kattägare som insjuknat i COVID-19

Läs mera