Distansundervisningen har till största delen lyckats bra