Diskussionsmöte om utveckling av västra åstranden ordnas torsdagen den 26 januari