Direktionen för affärsverket Borgå lokalservice

Möten

Direktionen för affärsverket Borgå lokalservice sammanträder i regel vid behov. Direktionens möten är inte offentliga.

Följande möte:

Som nämndens föredragande fungerar tf. verkställande direktör Leila Korhonen och som sekreterare Erik Iivari.