Digistöd

Vad är digistöd?  

Digitalt stöd innehåller hjälp i att använda elektroniska tjänster och elektroniska apparater och det syftar till att hjälpa kommuninvånarna att självständigt och tryggt använda apparater och elektroniska tjänster. Innehållet kan variera från rådgivning om elektroniska tjänster till installering och ibruktagande av applikationer.  

Digitalt stöd ger dig råd och hjälp i hur du använder dator, mobiltelefon, datorplatta och elektroniska tjänster. Stödet kan vara en kurs i hur apparaten eller tjänster används, tid för rådgivning eller personlig hjälp. Digitalt stöd ges på den egna apparaten eller en låneapparat. Du kan kontakta stödet via webben, per telefon eller genom att komma till platsen.

Personen som ger stöd assisterar i hur man använder elektroniska tjänster, hittar tjänster och i basanvändning av apparater, men det digitala stödet innehåller inte reparation av apparater som har gått sönder. Hen får inte sköta ärenden på din vägnar eller behandla bankkoder eller andra koder som behövs för att använda tjänster. Ange inte dina koder till personen som ger stöd.

Stöd kan t.ex. ges i servicekontor, samserviceställen, medborgar- och arbetarinstituten, bibliotek, av kamratrådgivare, frivilliga, föreningar, organisationer eller företag. Det digitala stödet kan också kallas något annat, t.ex. digitalrådgivning eller digitalhandledning.

Olika servicenivåer för digitalt stöd(på finska)

Vem är digitalt stöd avsett för?   

Alla kommuninvånare som behöver stöd i vardagens digitala ärenden. Vem som helst kan behöva digitalt stöd i en viss situation eller ett visst livsskede.

Ställen i Borgå där man kan få digitalt stöd

Ställen på kartan i Borgå där man kan få digitalt stöd

Utveckla din digitala kompetens - hitta hjälp på nätet  

Det finns mycket läromedel på internet som stöder lärandet av digitala färdigheter. Här finns några länkar till sidor med bra material som stöder självständig utveckling av din egen digitala kunskap.  

Yles digitreenit (på finska) 

Datasäkerhet  

Färdigheter som krävs i en allt mer digitaliserad värld

Webbinarier och workshoppar(på finska)

Blev du utsatt för ett dataintrång eller ett dataläckage?
Se anvisningar och tjänster som passar just din situation från Suomi.fi -tjänsten