Digirådgivningen börjar i Borgå huvudbibliotek och i Vårberga bibliotek