Digihandledningen och informationsinslagen för seniorer får fortsättning