Detaljplanen för ändan av Lundagatan hålls framlagd