Det nya idrottsprogrammet och konditionstrapporna behandlas i bildningsnämnden