Det har upptäckts brister i det privata Naturdaghemmets verksamhet