Det går att uträtta ärenden normalt på biblioteket