Den omfattande enkäten om digitala färdigheter utreder hurudana digitala färdigheter finländarna har