Den nya julkalendern presenterar julförberedelserna i J.L. Runebergs hem på 1800-talet