Den Nationella veterandagen firas virtuellt i Borgå tisdagen den 27 april