Den kartbaserade planläggningsöversikten 2021 har publicerats