Deltagaravgifter i de av idrottstjänsterna ordnade idrotts- och motionsgrupper samt innebandybolagsserien returneras