Delta och ta kontakt

Tillbaka till Framtidens social- och hälsovårdstjänster i östra Nyland -sidan

Månadens fråga

Svara på månadens fråga och delta för att påverka hur tjänsterna utvecklas!

Hur borde de svenskspråkiga tjänsterna enligt din uppfattning utvecklas i Östra Nyland? 


Ge respons!

Beställ nyhetsbrevet till din epost! 


Kontaktuppgifter

Administratören för projekten i östra Nyland är Borgå stad 

Social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen

Kontaktuppgifter

Projektchef Jaana Forslund

Kontaktuppgifter