Delgeneralplanen för Onas skärgård (Y4)

För Onas skärgårdsområde utarbetas en delgeneralplan med rättsverkningar som direkt styr byggandet. Detta underlättar och förenklar bygglovsprocessen: man behöver inte längre undantagslov då man  bygger enligt generalplanen.

Planeringsarbetet startade 2006 då man utarbetade ett program för deltagande och bedömning i anknytning till delgeneralplanen för Onas skärgård. Man gjorde en förfrågan till markägarna och ordnade den första så kallade planeringsverkstaden. Planeringen och behandlingen av Onas skärgård gick vidare under år 2007. Man höll den andra planeringsverkstaden där de preliminära målsättningarna och dimensioneringsgrunderna behandlades.

Utkastet till delgeneralplan var framlagt våren 2008, och då ordnades även den tredje planeringsverkstaden. Utgående från responsen man fick om utkastet utarbetar man ett planförslag, som läggs fram i augusti-september 2015.

Planeringens skede

Delgeneralplanen för Onas skärgård är godkänd, stadsfullmäktige 31.8.2016.

Delgeneralplanehandlingar:

 1. Karta: del 1 (pdf)
 2. Karta: del 2 (pdf)
 3. Karta: del 3 (pdf)
 4. Karta: del 4 (pdf)
 5. Planbeteckningar och -bestämmelser (pdf)
 6. Planbeskrivning, kapitel 1-4 (pdf)
 7. Planbeskrivning, kapitel 5-9 (pdf)
 8. Planbeskrivning, bilagor 1-10 (pdf)
 9. Sammandrag över åsikterna, anmärkningarna och utlåtandena 
 10. Modifierad strandlinje per stamfastigheter och fastigheter 
 11. Dimensioneringstabell per stamfastigheter och fastigheter 

Förslaget till delgeneralplanen var framlagt till påseende 19.8-21.9.2015

Utkastet till delgeneralplan var framlagt 22.4.-23.5.2008