Dessa kan även intressera dig

Delgeneralplanen för Fagersta, Vålax, Grännäs och Gäddrag (Y7)

Områdets läge

Planeringsfas

Beredningen av delgeneralplanen fortsätter.

Material