Delgeneralplanearbetet för Fagersta, Vålax, Grännäs och Gäddrag fortsätter – en planeringsverkstad ordnas den 25 oktober