De nordiska vänorterna träffas i klimatets och miljöns tecken