Dataskyddsbeskrivning för nyhetsbrev

Registeransvarig

Borgå stad
Stadshusgatan 9
06100 Borgå
tfn 019 520 211 (Borgå stads telefonväxel)
tietosuojavastaava@porvoo.fi

Kontaktperson för registret:
turism- och marknadsföringschef Sari Myllynen
tfn 040 706 1200
sari.myllynen@porvoo.fi

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Sändning av Borgå stads nyhetsbrev. Med nyhetsbrevet informeras beställarna om aktuella ärenden och evenemang. Personregistrets innehåll Förnamn, efternamn och e-postadress. 

Regelmässiga uppgiftskällor

Beställarens e-postadress sparas i nyhetsbrevets sändlista på basis av beställarens samtycke. Beställaren kan lämna listan genom den avbeställningslänk som finns i nyhetsbrevet. Uppgifterna raderas från registret om beställarens e-postadress inte längre är i bruk.

Uppgifternas förvaringstid

Uppgifterna förvaras i tjänsten tills beställaren själv avbeställer nyhetsbrevet eller skriftligt begär att uppgifterna raderas. Uppgifterna raderas om sändningen av nyhetsbrev upphör.

Behandling av uppgifterna och principer för skyddandet av registret

Beställarens uppgifter behandlas av personer inom Borgå stads organisation vilka skriver nyhetsbrev. Vid behandlingen av uppgifterna uppstår inget manuellt material. Det elektroniska registret behandlas av personer som har personliga användarrättigheter. Man behöver ett personligt användarnamn och lösenord för att använda registret.

Utlämnande av uppgifter

Personuppgifter lämnas inte ut till en tredje part.
Personuppgifter överförs inte till områden utanför EU eller EES.

Den registrerades rättigheter

Beställaren har rätt att till Borgå stad lämna in en begäran om uppgifter gällande stadens personregister. En blankett för detta kan skrivas ut på adressen www.borga.fi/dataskydd. Pappersblanketter fås från stadens servicekontor Kompassen. Den ifyllda blanketten ska lämnas in till Kompassen antingen personligt eller per e-post kirjaamo@porvoo.fi. Nämn namnet på Borgå stads nyhetsbrev i din begäran.

Återkallande av samtycke till användning av uppgifterna och radering av uppgifterna

Beställaren kan när som helst ta bort sina uppgifter genom att avbeställa nyhetsbrevet antingen genom avbeställningslänken som finns i nyhetsbrevet eller genom ett skriftligt meddelande till Borgå stad.