Dataskyddsbeskrivning för kalendern över öppethållningstider

Personuppgiftsansvarig

Borgå stad
Stadshusgatan 9
06100 Borgå
tfn 019 520 211 (Borgå stads telefonväxel)
tietosuojavastaava@porvoo.fi

Kontaktperson i registerärenden:
marknadsföringsplanerare Tanja Peisala
tfn 040 489 9802
tanja.peisala@porvoo.fi

Ändamål för behandlingen av personuppgifter

Att ta kontakt med den som anmält öppethållningstider när den personuppgiftsansvarige behöver mer information om ett anmält information.

Personregistrets datainnehåll

Namn, efternamn, telefonnummer och e-postadress

Regelrätta informationskällor

Anmälarens namn, telefonnummer och e-postadress lagras i anslutning till öppethållningsanmälan. Uppgifterna raderas från systemet automatiskt när öppethållningstider publiceras.

Lagringstid för uppgifterna

Uppgifterna förvaras i systemet tills det anmälda öppethållningstider publiceras på basis av de uppgifter som anmälaren uppgett. Uppgifterna om anmälaren raderas automatiskt från systemet när öppethållningstider publiceras. 

Personuppgiftsbiträden och principerna för skyddet av registret

Användningen av uppgifterna bygger på anmälarens samtycke.

Uppgifterna om anmälaren behandlas av de personer som publicerar öppethållningstider inom Borgå stads organisation. Det uppstår inget manuellt material vid behandlingen av uppgifterna. Det elektroniska registret behandlas av de personer som har personlig behörighet därtill. Användningen av registret kräver alltid ett personligt användarnamn och lösenord.

Utlämnande av uppgifter

Personuppgifterna lämnas inte ut till tredje parter.

Personuppgifterna överförs inte till länder utanför EU eller EES.

De registrerades rättigheter

Anmälaren har rätt att framställa en informationsbegäran till Borgå stad avseende de personregister som staden upprätthåller. Formuläret för informationsbegäran kan skrivas ut på www.borga.fi/dataskydd. Det finns även pappersblanketter tillgängliga på stadens servicekontor Kompassen. Det ifyllda formuläret ska returneras till Kompassen antingen personligen eller per e-post, kirjaamo@porvoo.fi. Uppge namnet på Borgå stads kalender över öppethållningstider i begäran.

Återkallelse av samtycke till användning av uppgifterna och radering av uppgifter

Anmälaren kan när som helst begära att öppethållningstider som hen anmält ska raderas från kalendern. När en öppethållningstid raderas innan publicering, raderas även anmälarens uppgifter från kalendern. Radering av uppgifter om en öppethållningstid och dess anmälare kan begäras per e-post från Borgå stads turistinformation per e-post tourist.office@porvoo.fi eller genom att ringa 040 489 9801.