Dataskyddsbeskrivning för evenemangskalendern

Personuppgiftsansvarig

Borgå stad
Stadshusgatan 9
06100 Borgå
tfn 019 520 211 (Borgå stads telefonväxel)
tietosuojavastaava@porvoo.fi

Kontaktperson i registerärenden:
marknadsföringsplanerare Tanja Peisala
tfn 040 489 9802
tanja.peisala@porvoo.fi

Ändamål för behandlingen av personuppgifter

Att ta kontakt med den som anmält evenemanget när den personuppgiftsansvarige behöver mer information om ett anmält evenemang.

Personregistrets datainnehåll

Förnamn, efternamn, telefonnummer och e-postadress

Regelrätta informationskällor

Anmälarens namn, telefonnummer och e-postadress lagras i anslutning till evenemangsanmälan. Uppgifterna raderas från systemet automatiskt när evenemanget är över.

Lagringstid för uppgifterna

Uppgifterna förvaras i systemet tills det anmälda evenemanget är över på basis av de uppgifter som anmälaren uppgett. När evenemanget är över raderas uppgifterna om både evenemanget och anmälaren automatiskt från systemet. Anmälarens uppgifter raderas från systemet även ifall anmälaren ber om att uppgifterna om evenemanget ska raderas från evenemangskalendern till exempel på grund av att evenemanget har blivit inställt.

Personuppgiftsbiträden och principerna för skyddet av registret

Användningen av uppgifterna bygger på anmälarens samtycke.

Uppgifterna om anmälaren behandlas av de personer som publicerar evenemang inom Borgå stads organisation. Det uppstår inget manuellt material vid behandlingen av uppgifterna. Det elektroniska registret behandlas av de personer som har personlig behörighet därtill. Användningen av registret kräver alltid ett personligt användarnamn och lösenord.

Utlämnande av uppgifter

Personuppgifterna lämnas inte ut till tredje parter.

Personuppgifterna överförs inte till länder utanför EU eller EES.

De registrerades rättigheter

Anmälaren har rätt att framställa en informationsbegäran till Borgå stad avseende de personregister som staden upprätthåller. Formuläret för informationsbegäran kan skrivas ut på www.borga.fi/dataskydd. Det finns även pappersblanketter tillgängliga på stadens servicekontor Kompassen. Det ifyllda formuläret ska returneras till Kompassen antingen personligen eller per e-post, kirjaamo@porvoo.fi. Uppge namnet på Borgå stads evenemangskalender i begäran.

Återkallelse av samtycke till användning av uppgifterna och radering av uppgifter

Anmälaren kan när som helst begära att ett evenemang som hen anmält ska raderas från evenemangskalendern. När ett evenemang raderas raderas även anmälarens uppgifter från kalendern. Radering av uppgifter om ett evenemang och dess anmälare kan begäras per e-post från Borgå stads turistinformation per e-post tourist.office@porvoo.fi eller genom att ringa 040 489 9801.