Dataskyddsbeskrivning

Översättningen av dataskyddsbeskrivningarna är under arbete och de uppdateras genast när de är färdiga.

Bildningssektorn

Multiprimus, system för hantering av elevuppgifter

Aura, klientsystemet för kuratorer och psykologer

Timmi, idrottsplatsreserveringsprogram 

Småbarnspedagogiks kundregister(på finska)

Hellewi, dataregister med studerandes personuppgifter, för att administrera kurser och grupper

Förvaltning

Elektroniska e-tjänster i ePorvoo 

Borgå stads O365-register

Register över bindningar

Kartläggning av kompetensen hos personer som utses till förvaltningsorgan inom stadens dottersamfund

Turism- och marknadsföring

Information om kakor

Dataskyddsbeskrivning för nyhetsbrev

Dataskyddsbeskrivning för evenemangskalendern

Dataskyddsbeskrivning för kalendern över öppethållningstider

Tävlingar och utlottningar

Social- och hälsovårdssektorn

Socialvårdens klientregister

Miljö- och hälsoskyddets och veterinärvårdens kundregister

Telefonsamtal till äldre personer, corona 2020

Naturen ger välmående -enkät

Stadsutveckling

Accelerator för hållbara levnadsvanor

Hanteringen av fastigheter, infrastrukturen och geografisk information

Kundregister för båtplatser och enskilda vägar

Miljö- och vattentillståndsansökningar

Personuppgifter för planläggningsprocessen

Parkeringsövervakningens kundregister

Affärsverket Borgå lokalservice

Register över matgäste

Register över matgäste, som deltar i distansundervisning

Borgå vatten

Kundregister

Textmeddelandesystemets kundregister

Kameraövervakning

Dataskyddsbeskrivning för kameraövervakning med inspelning