Dessa kan även intressera dig

Daghemmet Pärlan

Daghemmet erbjuder finskspråkig småbarnspedagogik för 1-6-åriga barn, och svenskspråkig språkbad för 5- och 6-åriga barn.

Daghemsföreståndare Minna Turunen

Godsägarvägen 2 06400 Borgå

Tfn 040 483 8130 / pk.helmi@porvoo.fi / dh.parlan@borga.fi

Innehållet syns inte eftersom bruket av kakor inte har godkänts.