Daghem och familjedagvård

Borgå stad drar in på tjänsterna på grund av coronaviruset

Läs mera


Borgå stad erbjuder barn under skolåldern mångsidiga tjänster inom småbarnsfostran. Efter föräldrapenningperioden kan föräldrarna välja bland följande vårdformer för sitt barn:

  • Barnet vårdas hemma. Om det i familjen finns ett barn under tre år kan man ansöka om hemvårdsstöd. Barn som vårdas hemma och deras familjer kan anlita de öppna tjänsterna för småbarnsfostran utan att förlora hemvårdsstödet.
  • Barnet vårdas på en av kommunen ordnad vårdplats. Dagvårdsplatsen kan vara i ett kommunalt daghem eller i familjedagvård.
  • Barnet vårdas i ett privat daghem, då barnet beviljas en servicesedel till ett privat daghem som staden har godkänt.
  • Barnet vårdas med privatvårdsstöd, då barnets vårdare är en av staden godkänd privat familjedagvårdare eller en vårdare som familjen anställt.

Välkommen till småbarnspedagogiken - funktioner i vardagen

Ta kontakt

Servicehandledning: västra området och familjedagvård

Servicehandledning: östra området

Inkomstutredning och klientavgifter

Förman för familjedagvård

Daghemsföreståndare

Öppna tjänster för småbarnsbedagogik

Sakkunnighetstjänster inom småbarnspedagogik