Daghem och familjedagvård

Borgå stad erbjuder barn under skolåldern mångsidiga tjänster inom småbarnsfostran. Efter föräldrapenningperioden kan föräldrarna välja bland följande vårdformer för sitt barn:

  • Barnet vårdas hemma. Om det i familjen finns ett barn under tre år kan man ansöka om hemvårdsstöd. Barn som vårdas hemma och deras familjer kan anlita de öppna tjänsterna för småbarnsfostran utan att förlora hemvårdsstödet.
  • Barnet vårdas på en av kommunen ordnad vårdplats. Dagvårdsplatsen kan vara i ett kommunalt daghem eller i familjedagvård.
  • Barnet vårdas i ett privat daghem, då barnet beviljas en servicesedel till ett privat daghem som staden har godkänt.
  • Barnet vårdas med privatvårdsstöd, då barnets vårdare är en av staden godkänd privat familjedagvårdare eller en vårdare som familjen anställt.

Faderskapsledigheten

Om du håller faderskapsledigheten först senare kan barnet vara i dagvård innan faderskapsledigheten. Informera dagvårdsplatsen / daghemmet om barnets frånvaro senast två veckor innan faderskapsledigheten börjar. Samma dagvårdsplats består under faderskapsledigheten. Barnet kan dock inte vara på daghemmet under faderskapsledigheten. Familjens övriga barn kan vara i dagvård under faderskapsledigheten.

Ta kontakt

Västra området, familjedagvård, servicesedel: servicehandledning, förfrågningar

Östra området: servicehandledning, förfrågningar

Tjänster inom småbarnspedagogik

Familjedagvård

Daghemsföreståndare

Öppna tjänster för småbarnsbedagogik