Cykeltrafik, gångtrafik och tillgänglighet

Borgå är en stad med korta avstånd. Ungefär 10 000 av stadens 50 000 invånare bor på en kilometers avstånd från torget och ungefär 35 500 invånare bor på mindre än fem kilometers avstånd därifrån. För de flesta är det naturligt att gå eller cykla dagligen.

Cykelkarta

Cykelkartor fås också från servicekontoret Kompassen.

Nyttig information om cykling finns också på webbplatsen Poljin, klicka på länken längst ner på sidan.


Stadscyklarna

Man kan hyra cyklarna antingen för en resa, för en eller flera dagar eller med månadsmedlemsskap. Stadscyklarna är i bruk till slutet av oktober och om vädret tillåter ännu längre in på hösten.

Det finns allt som allt 100 cyklar och man kan ta en cykel i bruk och återlämna den på cirka 25 stadscykelstationer.

Stadscykelstationer 2021

 • A1 Lundi 
 • A2 Krämaretorget
 • A3 Ågatan Glückauf 
 • A4 Ågatan Cafe Jokiranta 
 • A5 Ågatan Kiva Cafe 
 • A6 Lyceiparken 
 • A7 Huvudbiblioteket 
 • A8 Mannerheimgatan 
 • A9 Sibeliusbulevarden 
 • A10 Prästgårdsåkern, Kattfotsvägen
 • A11 Sale Huktis
 • A12 Östermalm Montörsvägen
 • A13 Dinkelbühlskvären
 • A14 Vårberga 1 / Vikingavägen
 • A15 Vårberga 2 / S-market
 • A16 Vårberga 3 / Laxvägen
 • A17 Kanon / Gamla bron
 • A18 Infartsparkeringen på Ensbacka
 • A19 Gammelbacka
 • A20 Västra hälsostationen
 • A21 S-Market Näse
 • A22 Coffee house
 • A23 Konstfabriken
 • A24 Lidl Näse
 • A25 August Eklöfs park

Cyklarna hålls rena

Under epidemin är stadscykeln ett bra sätt att ta sig från en plats till en annan Rengöring av beröringsytorna på cyklarna behöver dock ägnas speciell uppmärksamhet. KaaKaus anställda torkar och tvättar cyklarna extra effektivt i samband med den normala utjämningsronden. Mobilappen ger anvisningar för rengöring av cykelns ytor efter användning.

Säkerhetsåtgärder vid användning av stadscykeln:

 • Ha på dig handskar när du använder cykeln.
 • Sköt om handhygienen.
 • Håll säkerhetsavstånd till andra.
 • Desinfektera också mobilen dagligen.

Ta stadscykeln i bruk med mobilappen

När du vill börja använda stadscyklar gör så här:

 • Ladda ner Donkey Republic från appbutiken.
 • Registrera dina betaluppgifter i appen.
 • Identifiera en ledig cykel.
 • Njut av cykling.
 • Återlämna cykeln till valbar station.

Prislista

Stadscykelstationer

Tilläggsinformation om stadscyklarna

kaakau.fi/porvoo

www.donkey.bike


Tillgänglighet

Gator i centrum saneras årligen så att gatumiljön är tillgänglig och att den ger invånare i olika åldrar jämlika möjligheter att röra sig. Också i markanvändnings- och bygglagen krävs att gaturum är tillgängliga.