Cykeltrafik, gångtrafik och tillgänglighet

Borgå är en stad med korta avstånd. Ungefär 10 000 av stadens 50 000 invånare bor på en kilometers avstånd från torget och ungefär 35 500 invånare bor på mindre än fem kilometers avstånd därifrån. För de flesta är det naturligt att gå eller cykla dagligen.

Cykelkarta

Cykelkartor fås också från servicekontoret Kompassen. Nyttig information om cykling finns också på webbplatsen Poljin, klicka på länken längst ner på sidan.

Stadscyklarna

Man kan hyra cyklarna antingen för en resa, för en eller flera dagar eller med månadsmedlemsskap. Stadscyklarna är i bruk till slutet av oktober och om vädret tillåter ännu längre in på hösten.

Prislista

Stadscykelstationer

Tilläggsinformation om stadscyklarna

www.kaakau.fi

www.donkey.bike

Tillgänglighet

Gator i centrum saneras årligen så att gatumiljön är tillgänglig och att den ger invånare i olika åldrar jämlika möjligheter att röra sig. Också i markanvändnings- och bygglagen krävs att gaturum är tillgängliga.