Coronavirusssmitta har konstaterats i Gammelbacka daghem