Coronavaccinering

Tillbaka till coronasidan

Coronavaccineringen är igång och turordningen för vaccinationerna följer de nationella anvisningarna. Vaccin ges endast med tidsbeställning. Man kan också beställa en tid för en annan person i tjänsten. Vaccineringstidtabellerna görs upp vartefter vaccin blir tillgängligt. Vaccinet är frivilligt och gratis för alla. Undantag i vaccineringsordningen och -kriterierna görs inte.

Koronavaccinationerna framskrider

 • Vaccinationer ges för tillfället till
  • personer födda år 1946 eller tidigare i ålern 75-80 år
  • hemvårdens personal samt
  • personer födda åren 1952-1961 i åldern 60–69 år som tillhör riskgrupp 1 på grund av sjukdom

Riskgrupp 1 på grund av sjukdom

 • Organtransplantation eller stamcellstransplantation (under 6 månader) eller immunsuppressiva läkemedel
 • Cancersjukdom under aktiv behandling
 • Svår störning i immunförsvarssystemet
 • Svår kronisk njursjukdom
 • Svår kronisk lungsjukdom
 • Läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes
 • Downs syndrom (vuxna)

Noggrannare definition: Prioriteringsordning för coronavirusvaccinationer för riskgrupper

Sjukdomen eller tillståndet samt åldern kontrolleras vid tidsbokningen och på vaccinationsstället från Kela-kortet eller patientdatasystemet.

De som hör till riskgrupper kallas inte personligen till vaccinationen. Det lönar sig att söka sig till vaccinationen så snabbt som möjligt med sin egen åldersgrupp, men man kan ta vaccinet också senare. 

Personer över 75 år

Vaccineringstid får beställas för personer som är födda år 1946 eller tidigare och som bor i Borgå. Personuppgifterna kontrolleras före vaccineringen.

Närståendevårdare till över 75-åriga som bor i samma hushåll får i Borgå vaccinet i det här skedet ifall de själv är över 75 år.

Personer mellan 69 och 75 år

Det finns ännu många osäkerheter kring tillgången på vaccin. Alla vaccin som fås ges så snabbt som möjligt.  Enligt uppskattning är de första vaccinationstiderna för personer i åldern 69–75 år i april. 

De som fyller 70 år i år och ännu äldre personer som hör till riskgrupper vaccineras inte enligt riskgrupp utan de vaccineras med sin egen åldersgrupp.

Tidsbeställning

Vaccinationstid beställs i första hand elektroniskt på adressen coronavaccinbokning.fi 

 • För tidsbeställning behövs bankkoder eller mobilcertifikat.
 • Man kan också beställa en tid för en annan person i tjänsten.
 • Om lediga tider inte syns i tjänsten, måste man återkomma senare. 

Om den elektroniska tidsbeställningen inte är möjlig, får man en vaccinationstid också per telefon. Tidsbeställningsnumret är  040 145 5000. Numret har en återuppringningstjänst. Ring bara en gång och vänta på att vi ringer tillbaka. Återuppringningar görs när tider kan beställas.

Vaccineringsplats och anvisningar för de som vaccineras

Coronavaccinen ges på Näse hälsostation. Ingång från huvuddörren, A-trappan.

 • Du behöver inte anmäla dig i automaten.
 • Personuppgifterna kontrolleras före vaccineringen.
 • Kom högst 10 minuter före din tid.
 • Efter vaccinet stannar du för observation i 15 minuter.
 • Du kan ha med en ledsagare.
 • Det finns vaccin endast för de personer som har beställt tid.
 • Kom till vaccineringen endast om du är frisk. Vid behov kan tiden avbokas på tidsbeställningsnumret.
 • På hälsostationen rekommenderas starkt användning av munskydd.
 • Vaccinet är gratis för alla.

Vaccinet ges i första hand på hälsostationen. I vissa fall kan vaccinet ges hemma, till exempel till närståendevårdens kunder eller hemvårdens servicesedelkunder som inte kan röra sig. Detta avgörs vid återuppringningen.

Frågor kan ställas per e-post: koronarokotukset@porvoo.fi

THL: Din coronavaccination: hur, varför och när?

HNS: Information om coronavaccination

THL: Vacciner och coronaviruset