Coronavaccinering

Tillbaka till coronasidan

Uppdaterad 15.10.2021

Coronavaccinationerna forsätter på Näse hälsostation, Askolins väg 1. Vaccinationer ges med tidsbokning eller som walk in -vaccination. Det är frivilligt att ta vaccinet, som är gratis för alla. 

Walk in-vaccination utan tidsbeställning

Kommande walk in-vaccinationsdagar:

 • lördagen den 16 oktober klockan 9–15
 • onsdagen den 27 oktober klockan 16–19.30
 • lördagen den 30 oktober klockan 9–15

Boka tid till vaccination

Det finns gott om lediga vaccinationstider.

Vaccinationstid beställs i första hand elektroniskt på adressen coronavaccinbokning.fi 

 • För tidsbeställning behövs bankkoder eller mobilcertifikat.
 • Boostervaccinationstiden bokas samtidigt som den första vaccinationstiden.
 • Om lediga tider inte syns i tjänsten, måste man återkomma senare. 
 • Man kan också beställa en tid för en annan person i tjänsten, om man har officiell fullmakt som man kan göra i tjänsten Suomi.fi

Om den elektroniska tidsbeställningen inte är möjlig, får man en vaccinationstid också per telefon. Tidsbeställningsnumret är 040 145 5000. Numret har en återuppringningstjänst. Ring bara en gång och vänta på att vi ringer tillbaka.

Anvisningar för att avboka eller flytta vaccinationstider finns i textmeddelandet som du får i samband med tidsbeställningen. Tiden kan också avbokas per telefon på numret 040 145 5000.

Coronavaccin ges i Borgå till alla över 12 år 

Den nedre åldersgränsen är födelsedagen, inte födelseåret. Vaccinet som ges är Pfizer Biontech.

Vårdnadshavaren kan beställa vaccinationstiden på barnets vägnar, om barnet inte har egna bankkoder eller mobilcertifikat. En underårig kan själv besluta om han eller hon vill ta vaccinet, om en yrkesperson inom hälsovården anser att den underåriga utifrån sin ålder och utvecklingsnivå kan besluta om sin vård.

Om barnet inte själv kan besluta om vaccinationen, behövs det ett samtycke av alla vårdnadshavare för att vaccinet kan tas. Samtyckesblankett

Anvisningar inför vaccinationen

 • Personuppgifterna kontrolleras före vaccinationen.
 • Kom högst 10 minuter före din tid.
 • Efter vaccinet stannar du för observation i 15 minuter.
 • Du kan vid behov ha med en ledsagare.
 • Det finns vaccin endast för de personer som har beställt tid.
 • Kom till vaccineringen endast om du är frisk. Vid behov kan tiden avbokas på tidsbeställningsnumret.
 • Användning av munskydd rekommenderas starkt.
 • Vaccinet är gratis för alla.
 • Sörj för säkerhetsavstånd och noggrann handhygien.

Tidigareläggning av boostervaccinationstiden

Det är möjligt att tidigarelägga tiden för boostervaccination, dvs. den andra vaccindosen, så att den fås tidigast 6 veckor efter den första dosen. 

Det finns enstaka lediga tider för andra vaccindosen. Tider för den andra dosen blir dock lediga under walk in-vaccinationerna och när bokade tider för den andra dosen tidigareläggs.

Tidigareläggningen av vaccinationstiden görs på adressen coronavaccinbokning.fi

Tredje vaccindosen - personer med grav immunbrist

Personer som lider av grav immunbrist i fortsättningen beställa en tredje vaccintid när minst två månader har gått från den andra vaccindosen. Tidsbeställning sker i första hand via den elektroniska tidsbeställningen www.coronavaccinbokning.fi eller via telefon på numret 040 145 5000. Numret har en återuppringningstjänst. Ring endast en gång och vänta på återuppringning. 

I den elektroniska tidsbeställningen välj 3. coronavaccinet (INTE 3. coronavaccinet (ARBETSHÄLSOVÅRD)).

Obs! De andra kan inte än så länge beställa den tredje vaccindosen via den elektroniska tidsbeställningen.

Personer med svår immunbrist (tredje vaccindos):

 • transplantation
 • stamcellstransplantation
 • grav eller medelgrav medfödd immunbrist
 • immunosuppressiv cancerbehandling
 • behandling av autoimmunsjukdomar med immunosuppressiva biologiska läkemedel eller JAK-hämmare
 • dialys och svår kronisk njurinsufficiens
 • långt framskriden eller obehandlad HIV-infektion
 • annat av läkaren bedömt gravt immunosuppressivt tillstånd
 • Coronaintyg

Tredje vaccindosen - äldre personer

Institutet för hälsa och välfärd har rekommenderat att de personer som har fått sina vaccin med ett dosintervall som är under sex veckor tar en tredje coronavaccindos.

I Borgå gavs coronavaccin med fyra veckors dosintervall under tiden 14.1-5.2.2021. Då vaccinerades boende i servicehemmen och över 80-åringar. En tredje vaccindos ges om det har förflutit minst 6 månader från det att den andra dosen getts. Tills vidare ges en tredje dos inte om personen har fått två vaccindoser och efter det insjuknat i coronaviruset.

Tiden för den tredje vaccindosen kan beställas elektroniskt på adressen coronavaccinbokning.fi eller per telefon på numret 040 145 5000. Numret har en återuppringningstjänst. Ring endast en gång och vänta på återuppringning. Vaccinen ges på Näse hälsostation, Askolins väg 1. I servicehemmen och på rehabiliteringsavdelningarna ges den tredje dosen utan tidsbeställning.

Tills vidare ges den tredje dosen inte till personer som har fått sina första doser med över sex veckors dosintervall.

Vaccinationsintyg

Intyg om coronavaccination, senaste coronatestresultat och genomgången coronavirussjukdom kan hämtas från Mina Kanta-sidor. Intyget kan efter behov visas i elektronisk form eller skrivas ut. Vaccinationsuppgifterna överförs till Mina Kanta-sidor ungefär inom en vecka från vaccinationen.

Det primära sättet att få coronavaccinationsintyget är alltså att logga in på Mina Kanta-sidor, exempelvis med bankkoder eller med mobilcertifikat. Har du inte sådana koder, kan få en pappersutskrift på Näse hälsostation. Du kan begära intyget genom att ringa till vaccinationslinjen på numret 040 145 5000. Numret är kopplat till en återuppringningstjänst.

Mina Kanta-sidor

Överförandet av vaccinationsuppgifter till Mina Kanta-sidor är på hälft

Alla vaccinationsuppgifter har inte överförts ännu till Mina Kanta-sidor. Om du inte behöver intyg genast kan du vänta och du behöver inte vara i kontakt med hälsovårdsmyndigheterna.

Problemet är nationellt och hänger ihop med överföringen av uppgifter mellan patioentdatasystemet och Mina Kanta sirodrs patientdatabas. Systemproducenten gör fortlöpande nya arkiveringar som överför uppfterna till Mina kanta-sidor. I arbetet framkommer fördröjningar.

Om man behöver ett intyg genast för till exempel en resa, och intyget inte har dykt upp på Mina Kanta-sidor kan du ringa till vaccinationslinjen på numret 040 145 5000. Numret är kopplat till en återuppringningstjänst. Om uppgifterna inte alls har överförts kan vi flytta dem. Om uppgifterna har överförts bristfälligt (t.ex. vaccin 1/2) är det möjligt att vi inte kan korrigera uppgifternau. Då görs korrigeringen med fördröjning av systemproducenten.

Om intyget inte uppdateras på Mina kanta-sidor så skriver vi ut THL:s vaccinationsintyg, t.ex. för en resa på Näse hälsostationen. Om intyget finns men kunden inte kan skriva ut det själv så kan vi skirva ut vaccinationsintyget.

Onödiga kontakter till hälsovården som gäller coronavaccinationsintyget ska undvikas.

Obs! Om du behöver ett intyg för ditt 12–17-årigt barn ges det på hälsostationen. Vårdnadshavaren kan inte uträtta ärendet utan barnets samtycke och fullmakt. Intyget kan hämtas tillsammans med barnet. Man kan också fylla i bifogade fullmakt. Samtycket ges vid punkten ” Något annat, vad” med att svara vaccinationsintyget.

Fullmakt

Coronaintyg 
Läget med vaccinationsintygen enligt kommuner i Kanta (på finska)

THL: Din coronavaccination: hur, varför och när?

HNS: Information om coronavaccination

THL: Vacciner och coronaviruset

Frågor kan ställas per e-post: koronarokotukset@porvoo.fi