Coronavaccinering

Tillbaka till coronasidan

Uppdaterad 29.7.2021

Coronavaccinationerna är i gång i Konstfabriken. Vaccinationer ges med både tidsbokning och som walk in-vaccination. Det är frivilligt att ta vaccinet, som är gratis för alla. 

29.7. Walk in-vaccinationsturerna tog slut innan kl. 10.

Coronavaccin ges i Borgå till alla över 16 år och personer i åldern 12–15 år som hör till riskgrupper

Den nedre åldersgränsen är födelsedagen, inte födelseåret. Vaccinet som ges är Pfizer Biontech.

Vaccinationstid beställs i första hand elektroniskt på adressen coronavaccinbokning.fi 

 • För tidsbeställning behövs bankkoder eller mobilcertifikat.
 • Boostervaccinationstiden bokas samtidigt som den första vaccinationstiden.
 • Om lediga tider inte syns i tjänsten, måste man återkomma senare. 
 • Man kan också beställa en tid för en annan person i tjänsten, om man har officiell fullmakt som man kan göra i tjänsten Suomi.fi

Vårdnadshavaren kan beställa vaccinationstiden på barnets vägnar, om barnet inte har egna bankkoder eller mobilcertifikat. En underårig kan själv besluta om han eller hon vill ta vaccinet, om en yrkesperson inom hälsovården anser att den underåriga utifrån sin ålder och utvecklingsnivå kan besluta om sin vård.

Om barnet inte själv kan besluta om vaccinationen, behövs det ett samtycke av alla vårdnadshavare för att vaccinet kan tas.

Vårdnadshavarens samtycke till coronavaccinering av en ung person_THL.docx (tillsvidare enbart på finska)

Om den elektroniska tidsbeställningen inte är möjlig, får man en vaccinationstid också per telefon. Tidsbeställningsnumret är 040 145 5000. Numret har en återuppringningstjänst. Ring bara en gång och vänta på att vi ringer tillbaka.

Anvisningar för att avboka eller flytta vaccinationstider finns i textmeddelandet som du får i samband med tidsbeställningen. Tiden kan också avbokas per telefon på numret 040 145 5000.

Walk in-vaccinationer

På Walk in-vaccinationerna kan man få den första eller den andra vaccindosen utan tidsbeställning. En förutsättning för att få andra dosen är att man fått första dosen minst 8 veckor tidigare. Antalet vaccindoser är begränsat. Om vaccinationskunden redan har en tidsbokning för en senare tidpunkt, avbokas tiden i samband med walk in-vaccinationen.

Walk in-vaccineringar ges under hela augusti månad måndagar, torsdagar och fredagar kl. 10–14.

Den mängd vaccindoser som preliminärt reserverats för walk in-vaccinationer i augusti är cirka 50 doser per dag. Walk in-vaccinationerna avslutas när alla doser har givits.

Ta med identifikation. En minderårig behöver även alla vårdnadshavares skriftliga medgivande ifall hen enligt en yrkesperson inom vårdbranschen inte kan fatta beslut om vaccinering själv.

OBS! Nu finns det möjlighet till ombokning till en tidigare vaccinationstid för påfyllnadsdosen av coronavaccin, dvs. den andra dosen. Ombokningar tas emot från och med tisdagen den 20 juli.  Ombokningen till en tidigare vaccinationstid för den andra vaccindosen kan göras via den elektroniska tidsbokningen, www.koronarokotusaika.fi/sv/.

Tidigareläggning av boostervaccinationstiden

Det är möjligt att tidigarelägga tiden för boostervaccination, dvs. den andra vaccindosen, så att den fås tidigast 8 veckor efter den första dosen. Tidigare var tidsintervallet mellan första och andra dosen coronavaccin 12 veckor enligt riktlinjerna från THL.

Det finns enstaka lediga tider för andra vaccindosen. Tider för den andra dosen blir dock lediga under walk in-vaccinationerna och när bokade tider för den andra dosen tidigareläggs.

Tidigareläggningen av vaccinationstiden görs på adressen coronavaccinbokning.fi

Coronaintyg

Intyg om coronavaccination, senaste coronatestresultat och genomgången coronavirussjukdom kan hämtas från Mina Kanta-sidor. Intyget kan efter behov visas i elektronisk form eller skrivas ut.

Vaccinationsuppgifterna överförs till Mina Kanta-sidor ungefär inom en vecka från vaccinationen.

Det primära sättet att få coronavaccinationsintyget är alltså att logga in på Mina Kanta-sidor, exempelvis med bankkoder eller med mobilcertifikat. Har du inte sådana koder, kan få en pappersutskrift antingen på Näse hälsostation eller på Konstfabriken under en vaccinationsdag. Du kan begära intyget genom att ringa till vaccinationslinjen på numret 040 145 5000. Numret är kopplat till en återuppringningstjänst.

Mina Kanta-sidor

Om uppgifterna om dina vaccinationer inte dyker upp på Mina Kanta-sidor och du behöver intyget, kan du ringa till vaccinationslinjen på numret 040 145 5000. Numret är kopplat till en återuppringningstjänst.

Onödiga kontakter till hälsovården som gäller coronavaccinationsintyget ska undvikas. Om du inte har ett särskilt behov av att få ett intyg, t.ex. för en resa, är det inte nödvändigt att kontakta hälso- och sjukvårdstjänsterna. Problemen i systemet är av nationell omfattning, och arbetet för att lösa dem pågår som bäst.

Om intyget inte finns att få i Kanta men man behöver få det snabbare, kan uppgiften om vaccinationen antecknas på ett internationellt vaccinationskort i pappersform. Papperskortet används bara om vaccinationsuppgifter inte syns i Kanta. Vaccinationsintyget fås på Konstfabriken på vaccinationsdagar. I augusti är vaccinationsdagarna måndag, torsdag och fredag.

Coronaintyg 
Läget med vaccinationsintygen enligt kommuner i Kanta (på finska)

Vaccinationerna ges i Konstfabriken

Coronavaccinationerna ges fram till slutet av augusti i Konstfabriken, Västra Alexandersgatan 1. Ingång från huvuddörrarna på Västra Alexandersgatan eller Alexandersskvären på innergården.  Konstfabriken är tillgänglig.

Vaccinationerna ges i Konsfabriken, där säkerheten och hur man rör sig har planerats noggrant. Ingång sker från innergårdens, alltså Alexandersskvärens, sida genom gliddörrarna. I Avanti-salen finns väntrum med stolar samt vaccinationspunkter. Man kallas till vaccinationen med namn. Efter vaccinationen förflyttar man sig till Fabrikssalen för observation i 15 minuter. På plats finns en akutvårdare för eventuella reaktioner på vaccinet.

Så här rör du dig på vaccinationsplatsen

Under vaccinationsdagarna får man parkera två timmar gratis med parkeringsskiva på Konstfabrikens parkeringsområden, i parkeringshallen samt på stadens parkeringsrutor på Kokonvägen.

Mera information om Konstfabrikens parkering

I september flyttar coronavaccinationerna till Näse hälsostation

I september flyttar vaccinationerna till Näse hälsostation, Askolins väg 1. Från september ges vaccinationer under kvällar och veckoslut. Man får ett textmeddelande som påminner om vaccinationsplatsen och -tiden före vaccinationen. 

Anvisningar inför vaccinationen

 • Personuppgifterna kontrolleras före vaccinationen.
 • Kom högst 10 minuter före din tid.
 • Efter vaccinet stannar du för observation i 15 minuter.
 • Du kan vid behov ha med en ledsagare.
 • Det finns vaccin endast för de personer som har beställt tid.
 • Kom till vaccineringen endast om du är frisk. Vid behov kan tiden avbokas på tidsbeställningsnumret.
 • Användning av munskydd rekommenderas starkt.
 • Vaccinet är gratis för alla.
 • Sörj för säkerhetsavstånd och noggrann handhygien.

Vaccinet ges i första hand på vaccinationsplatsen. I vissa fall kan vaccinet ges hemma, till exempel till närståendevårdens kunder eller hemvårdens servicesedelkunder som inte kan röra sig. Detta avgörs vid återuppringningen.Om du har haft coronavirusinfektion: sjukdomen ger de flesta som har insjuknat ett åtminstone sex månader långt skydd (THL). Då är det inte bråttom med vaccinationen. Vaccinet kan ges även till den som redan har haft coronavirusinfektion.

Om du är på väg på operation är målet att du får vaccinet minst två veckor före operationen eller en vecka efter operationen.

Boostervaccinen är en viktig del av vaccinationsskyddet - viktigt att man förbinder sig till boostervaccinationstiden

Boostervaccintiden bokas samtidigt som man bokar den första vaccinationstiden. Redan när man bokar boostervaccintiden lönar det sig att försäkra sig om att den infaller på en tidpunkt då man är i Borgå. För varje annullerad eller flyttad vaccinationstid måste vi få in en ny bokning. Om man måste avboka tiden, måste det göras i ett så tidigt skede som möjligt så att vi kan försäkra oss om att den reserverade vaccindosen används

Riskgrupp 1 och 2 på grund av sjukdom

THL:s definition av riskgrupp 1 och 2

Sjukdomen eller tillståndet samt åldern kontrolleras vid tidsbokningen och på vaccinationsstället från Kela-kortet eller patientdatasystemet. De som hör till riskgrupper kallas inte personligen till vaccinationen. Det lönar sig att söka sig till vaccinationen så snabbt som möjligt med sin egen åldersgrupp, men man kan ta vaccinet också senare. 

Vaccinationstiderna för under 65-åriga i riskgrupperna 1 och 2 som skulle vaccineras med Astra Zenecas vaccin avbokades i mars 2021. Det här beror på att Astra Zenecas vaccin ges endast till 65–69-åriga. De som redan hade en bokad vaccinationstid bör beställa en ny vaccinationsstid. I Borgå ersattes Astra Zeneca med vaccinet Pfizer Biontech.

De under 65-åriga i riskgrupper som hann få Astra Zenecas vaccin får enligt THL:s linje Pfizer Biontechs vaccin som boostervaccin. Man får ett textmeddelande om ändringen.

65–69-åriga kan i undantagsfall välja Pfizer i stället för Astra som boostervaccin

THL har gjort en linjedragning om att också 65 år fyllda framöver kan få mRNA-vaccin som boostervaccin även om vaccinationen har påbörjats med Astra Zenecas vaccin. Rekommendationen är ändå fortfarande att 65 år fyllda fortsätter vaccinationsserien med samma coronavaccin som den första dosen, ifall det inte finns medicinskt hinder för användningen av preparatet.

THL:s meddelande 18.5 (på finska) 

I Borgå får de 65–69-åriga, vars vaccination har inletts med Astra Zenecas vaccin, också Astra Zeneca som boostervaccin. Vaccinet kan inte bytas ut på vaccinationsplatsen. Om det finns behov att byta till Pfizer Biontechs vaccin ska man avboka tiden enligt instruktionerna i tidsbokningstextmeddelandet och boka en ny tid genom att ringa tidsbeställningsnumret. Om bytet aktualiseras först på vaccinationsplatsen så får man en ny vaccinationstid senare.

Nya tidsbeställningar som gäller den första vaccindosen ges automatiskt till Pfizer Biontechs vaccin.

Frågor kan ställas per e-post: koronarokotukset@porvoo.fi

THL: Din coronavaccination: hur, varför och när?

HNS: Information om coronavaccination

THL: Vacciner och coronaviruset