Coronavaccinering

Tillbaka till coronasidan

Uppdaterad 4.5.2021

Coronavaccineringen är i gång i Konstfabriken. Vaccin ges endast med tidsbeställning. Vaccinationerna följer den nationella vaccinationsordningen. Det är frivilligt att ta vaccinet, som är gratis för alla.

Coronavaccin ges just nu åt

 • Personer födda år 1976 eller tidigare alltså personer som fyller 45 i år eller är äldre än det. (Pfizer Biontech)
 • Personer som på grund av sjukdom tillhör riskgrupp 1 i åldern 16–64 år och riskgrupp 2 i åldern 16–64 år. Den nedre åldersgränsen är födelsedagen, inte födelseåret.

Information om riskgrupper

Om du har haft coronavirusinfektion: sjukdomen ger de flesta som har insjuknat ett åtminstone sex månader långt skydd (THL). Då är det inte bråttom med vaccinationen. Vaccinet kan ges även till den som redan har haft coronavirusinfektion.

Om du är på väg på operation är målet att du får vaccinet minst två veckor före operationen eller en vecka efter operationen.

Om vaccinationstiderna för en dag inte blir bokade kan vi för det mesta flytta fram tiderna till följande dagar. Pfizer Biontechs vaccin har en kort hållbarhetstid, så vi följer noggrant med bokningssituationen. Vid behov ger vid vaccin till exempel till patienter på avdelningarna, nya kunder på servicehemmen eller hemvården, eller till personal som är i vaccinationstur. Inom HUS-området kan vi också erbjuda vaccin till andra kommuner men i en sådan situation har vi inte ännu varit.

 

Tidsbeställning

Vaccinationstid beställs i första hand elektroniskt på adressen coronavaccinbokning.fi 

 • För tidsbeställning behövs bankkoder eller mobilcertifikat.
 • Man kan också beställa en tid för en annan person i tjänsten, om man har officiell fullmakt som man kan göra i tjänsten Suomi.fi
 • Om lediga tider inte syns i tjänsten, måste man återkomma senare. 

Om den elektroniska tidsbeställningen inte är möjlig, får man en vaccinationstid också per telefon. Tidsbeställningsnumret är 040 145 5000. Numret har en återuppringningstjänst. Ring bara en gång och vänta på att vi ringer tillbaka.

Vaccinationerna ges i Konstfabriken - anvisningar

Från torsdagen den 18 mars ges vaccinationerna i Konstfabriken, Västra Alexandersgatan 1. Ingång från huvuddörrarna på Västra Alexandersgatan eller Alexandersskvären på innergården. 

Vaccinationerna ges i Konsfabriken, där säkerheten och hur man rör sig har planerats noggrant. Ingång sker från innergårdens, alltså Alexandersskvärens, sida genom gliddörrarna. I Avanti-salen finns väntrum med stolar samt vaccinationspunkter. Man kallas till vaccinationen med namn. Efter vaccinationen förflyttar man sig till Fabrikssalen för observation i 15 minuter. På plats finns en akutvårdare för eventuella reaktioner på vaccinet.

Så här rör du dig på vaccinationsplatsen

Under vaccinationsdagarna får man parkera två timmar gratis med parkeringsskiva på Konstfabrikens parkeringsområden, i parkeringshallen samt på stadens parkeringsrutor på Kokonvägen.

Mera information om Konstfabrikens parkering

 • Personuppgifterna kontrolleras före vaccinationen.
 • Kom högst 10 minuter före din tid.
 • Efter vaccinet stannar du för observation i 15 minuter.
 • Du kan vid behov ha med en ledsagare.
 • Det finns vaccin endast för de personer som har beställt tid.
 • Kom till vaccineringen endast om du är frisk. Vid behov kan tiden avbokas på tidsbeställningsnumret.
 • Användning av munskydd rekommenderas starkt.
 • Vaccinet är gratis för alla.
 • Sörj för säkerhetsavstånd och noggrann handhygien.

Vaccinet ges i första hand på vaccinationsplatsen. I vissa fall kan vaccinet ges hemma, till exempel till närståendevårdens kunder eller hemvårdens servicesedelkunder som inte kan röra sig. Detta avgörs vid återuppringningen.

Riskgrupp 1 och 2 på grund av sjukdom

THL:s definition av riskgrupp 1 och 2

Sjukdomen eller tillståndet samt åldern kontrolleras vid tidsbokningen och på vaccinationsstället från Kela-kortet eller patientdatasystemet. De som hör till riskgrupper kallas inte personligen till vaccinationen. Det lönar sig att söka sig till vaccinationen så snabbt som möjligt med sin egen åldersgrupp, men man kan ta vaccinet också senare. 

Vaccinationstiderna för under 65-åriga i riskgrupperna 1 och 2 som skulle vaccineras med Astra Zenecas vaccin avbokades i mars 2021. Det här beror på att Astra Zenecas vaccin ges endast till 65–69-åriga. De som redan hade en bokad vaccinationstid bör beställa en ny vaccinationsstid. I Borgå ersattes Astra Zeneca med vaccinet Pfizer Biontech.

De under 65-åriga i riskgrupper som hann få Astra Zenecas vaccin får enligt THL:s linje Pfizer Biontechs vaccin som boostervaccin. Man får ett textmeddelande om ändringen.

Frågor kan ställas per e-post: koronarokotukset@porvoo.fi

THL: Din coronavaccination: hur, varför och när?

HNS: Information om coronavaccination

THL: Vacciner och coronaviruset