Coronavaccinationerna för friska 55–59-åriga börjar