Coronavaccinationerna för friska 50–54-åriga börjar