Coronavaccinationerna för friska 45–49-åriga börjar