Coronavaccinationer för personer i ålder 75–80 år inleds