Coronasmittor i Borgå

Uppdaterat 7.5.2021

Information om coronasmittor i Borgåområdet samlas av Borgå stad på denna sida. På webbplatsen publiceras:

 • en veckoöversikt på coronaläget i Borgå: antalen coronasmittade och -testade i Borgå
 • framskridandet av coronavaccinationer i Borgå
 • meddelanden: coronasmittade och massexponeringar
 • coronatester och -smittade i området för det stora driftstoppet på Nestes raffinaderi i Sköldvik (dagligen)
 • coronatester och -smittade vid servicestoppet på Borealis fenol- och aromateranläggning (ti-fr)

Antalen coronasmittade och -testade samt vaccinationer i Borgå vecka 17 (26.4-2.5.2021)

Coronaläget i Borgå har förbättrats och incidenssiffran har sjunkit till 45,5. 11 smittofall konstaterades, 76 personer exponerades för smittan och två massexponeringar konstaterades. Smittspårningen fungerar fortfarande bra.

Coronatestade och -smittade i Borgå:

 • antalet coronatestade 991 st.
 • antalet positiva testresultat 11 st.
 • antalet exponerade 76 st.
 • antalet positiva testresultat sedan början av epidemin (kumulativt) 591 st.
 • andelen positiva testresultat av de testade 1,11 %
 • smittokällan är känd 72,73 %
 • antal exponerade sedan början av epidemin (kumulativt) 3210 st.
 • incidensvärde (smittade under två veckor per 100 000 invånare) 45,5
 • Borgåbornas eller i Borgå inkvarterades positiva testresultat under driftstoppet på raffinaderiet 0
 • Borgåbornas eller i Borgå inkvarterades positiva testresultat under driftstoppet på Borealis  fenol- och aromateranläggning 0

Noggrannare kommunspecifika (även för Borgå) smitto- och incidensvärden finns på THL:s webbplats.

Smitto- och incidensvärden på THL:s webbplats


Framskridandet av coronavaccinationer i Borgå

Efter vecka 17 (26.4-2.5.2021) hade nästen 35 procent av Borgåborna fått den första coronavaccindosen. Noggrannare information om vaccinationsomfattningen enligt åldersgrupp finns på THL:s webbplats.

Vaccinationsomfattningen i Borgå enligt åldersgrupp 

Mer information om coronavaccinationerna i Borgå


Staden informerar om smittor och massexponeringar

Staden informerar om smittor och massexponeringar då när de inverkar på stadens verksamhet och/eller antalet smittor eller exponerade är stort.

Meddelanden om tidigare och massexponeringar


Antalen coronatestade och -smittade i området för det stora driftstoppet på Nestes raffinaderi i Sköldvik

På Nestes raffinaderi i Borgå pågår ett ca 12 veckor långt driftstopp då man inom det regelbundna underhållet utför lagenliga och för raffinaderiets funktion nödvändiga kontroller, servicearbeten samt grundförbättringar av anordningar. Raffinaderiet torde vara i normal drift senast i slutet av juni.

En översikt på coronaläget och hälsosäkerhetsplanen vid arbetsplatsen för driftstoppet finns på webbplatsen Kilpilahti.fi. 

Kilpilahti.fi

Högst cirka 4 500 personer arbetar samtidigt på arbetsplatsen. Under våren deltar ca 6 000 personer etappvis i arbetet under driftstoppet, av vilka ca 2 000 är utlänningar. Under hela driftstoppet testar Neste sin personal regelbundet med hjälp av obligatoriska masstest för coronaviruset. Information om antalen masstestade och positiva testresultat publiceras dagligen på denna webbplats. Siffrorna uppdateras en gång om dagen. De kan också uppdateras retroaktivt.

Coronatest 6.5.2021

Antalet coronatest under driftstoppet på raffinaderiet i Borgå: 1500
Positiva testresultat under driftstoppet på raffinaderiet i Borgå (siffran innehåller alla testade personer oberoende hem- eller inkvarteringsort): 3
Borgåbornas eller i Borgå inkvarterades positiva testresultat under driftstoppet på raffinaderiet: 0
Det totala antalet positiva testresultat i Borgå (siffran innehåller inte personer som inkvarterar tillfälligt i Borgå): 1

Coronatest 5.5.2021

Antalet coronatest under driftstoppet på raffinaderiet i Borgå: 1599
Positiva testresultat under driftstoppet på raffinaderiet i Borgå (siffran innehåller alla testade personer oberoende hem- eller inkvarteringsort): 5
Borgåbornas eller i Borgå inkvarterades positiva testresultat under driftstoppet på raffinaderiet: 0
Det totala antalet positiva testresultat i Borgå (siffran innehåller inte personer som inkvarterar tillfälligt i Borgå): 9

Coronatest 4.5.2021

Antalet coronatest under driftstoppet på raffinaderiet i Borgå: 1210
Positiva testresultat under driftstoppet på raffinaderiet i Borgå (siffran innehåller alla testade personer oberoende hem- eller inkvarteringsort): 6
Borgåbornas eller i Borgå inkvarterades positiva testresultat under driftstoppet på raffinaderiet: 0
Det totala antalet positiva testresultat i Borgå (siffran innehåller inte personer som inkvarterar tillfälligt i Borgå): 2

Coronatest 3.5.2021

Antalet coronatest under driftstoppet på raffinaderiet i Borgå: 1470
Positiva testresultat under driftstoppet på raffinaderiet i Borgå (siffran innehåller alla testade personer oberoende hem- eller inkvarteringsort): 6
Borgåbornas eller i Borgå inkvarterades positiva testresultat under driftstoppet på raffinaderiet: 0
Det totala antalet positiva testresultat i Borgå (siffran innehåller inte personer som inkvarterar tillfälligt i Borgå): 0

Covid-19-testning och -infektioner vid servicestoppet på Borealis fenol- och aromateranläggning

Borealis fenol- och aromateranläggning i Borgå genomgår ett servicestopp som började i mitten av april. Under servicestoppet genomförs specifika underhålls- och reparationsarbeten och investeringar implementeras. Underhålls- och reparationsarbetet inkluderar rengöring och periodiskt underhåll av processutrustning och inspektioner av tryckkärl och säkerhetssystem. Investeringarna fokuserar på att modernisera anläggningsutrustningen för att uppnå ökad effektivitet och säkerhet.

Totalt arbetar cirka 1 350 personer i olika faser på platsen, varav 300 är utländska personer. Cirka 750 arbetar samtidigt på platsen, varav cirka 170 är utländska personer. En omfattande beredskapsplan finns på plats och specifika åtgärder har överenskommits för att säkerställa hälsosamma och säkra arbetsförhållanden för alla som arbetar inom området. Ett negativt testresultat krävs av alla som arbetar med servicestoppet innan de kommer in på platsen och de testas regelbundet under hela perioden för servicestoppet.

Information om antalen testade och positiva testresultat publiceras på denna webbplats. Siffrorna uppdateras en gång per dag tisdag-fredag, och antalet kan också uppdateras retroaktivt. 

Coronatest 6.5.2021

Antalet coronatest under driftstoppet på Borealis: 118
Positiva testresultat under driftstoppet på Borealis (siffran innehåller alla testade personer oberoende hem- eller inkvarteringsort): 0
Borgåbornas eller i Borgå inkvarterades positiva testresultat under driftstoppet på Borealis: 0
Det totala antalet positiva testresultat i Borgå (siffran innehåller inte personer som inkvarterar tillfälligt i Borgå): 1

Coronatest 5.5.2021

Antalet coronatest under driftstoppet på Borealis: 251
Positiva testresultat under driftstoppet på Borealis (siffran innehåller alla testade personer oberoende hem- eller inkvarteringsort): 0
Borgåbornas eller i Borgå inkvarterades positiva testresultat under driftstoppet på Borealis: 0
Det totala antalet positiva testresultat i Borgå (siffran innehåller inte personer som inkvarterar tillfälligt i Borgå): 9

Coronatest 4.5.2021

Antalet coronatest under driftstoppet på Borealis: 255
Positiva testresultat under driftstoppet på Borealis (siffran innehåller alla testade personer oberoende hem- eller inkvarteringsort): 0
Borgåbornas eller i Borgå inkvarterades positiva testresultat under driftstoppet på Borealis: 0
Det totala antalet positiva testresultat i Borgå (siffran innehåller inte personer som inkvarterar tillfälligt i Borgå): 2

Coronatest 3.5.2021

Antalet coronatest under driftstoppet på Borealis: 293
Positiva testresultat under driftstoppet på Borealis (siffran innehåller alla testade personer oberoende hem- eller inkvarteringsort): 0
Borgåbornas eller i Borgå inkvarterades positiva testresultat under driftstoppet på Borealis: 0
Det totala antalet positiva testresultat i Borgå (siffran innehåller inte personer som inkvarterar tillfälligt i Borgå): 0