Coronasmittor i Borgå

Uppdaterat 21.9.2021

Information om coronasmittor samlas av Borgå stad på denna sida. På webbplatsen publiceras:

 • en veckoöversikt på coronaläget i Borgå: antalen coronasmittade och -testade i Borgå
 • framskridandet av coronavaccinationer i Borgå
 • meddelanden: coronasmittade och massexponeringar

Antalen coronasmittade och -testade samt vaccinationer i Borgå vecka 37 (13.9-19.9.2021)

Under vecka 37 konstaterades sammanlagt 12 smittofall i Borgå medan 42 personer exponerades. Incidenssiffran är 49,5. Inga massexponeringar inträffade och smittspårningen fungerar bra.

Coronatestade och -smittade i Borgå:

 • antalet coronatestade 903
 • antalet positiva testresultat 12 st.
 • antalet exponerade 42 st.
 • antalet positiva testresultat sedan början av epidemin (kumulativt) 967 st.
 • andelen positiva testresultat av de testade 1,33 %
 • smittokällan är känd 50 %
 • antal exponerade sedan början av epidemin (kumulativt) 4983 st.
 • incidensvärde (smittade under två veckor per 100 000 invånare) 49,5.

Noggrannare kommunspecifika (även för Borgå) smitto- och incidensvärden finns på THL:s webbplats.

Smitto- och incidensvärden på THL:s webbplats


Framskridandet av coronavaccinationer i Borgå

Efter vecka 37 (13.9-19.9.2021) hade 74,3 procent av Borgåborna fått den första coronavaccindosen, 62,9 procent hade fått den andra vaccindosen. Noggrannare information om vaccinationsomfattningen enligt åldersgrupp finns på THL:s webbplats.

Vaccinationsomfattningen i Borgå enligt åldersgrupp 

Mer information om coronavaccinationerna i Borgå


Staden informerar om smittor och massexponeringar

Staden informerar om smittor och massexponeringar då när de inverkar på stadens verksamhet och/eller antalet smittor eller exponerade är stort.

Meddelanden om tidigare och massexponeringar