Coronasmittor i Borgå

Uppdaterat 18.1.2022

Information om coronasmittor samlas av Borgå stad på denna sida. På webbplatsen publiceras:

  • en veckoöversikt på coronaläget i Borgå: antalen coronasmittade och -testade i Borgå
  • framskridandet av coronavaccinationer i Borgå

Antalen coronasmittade och -testade samt vaccinationer i Borgå vecka 2 (10.1.2022–16.1.2022)

Under vecka 2 konstaterades sammanlagt 856 bekärftade smittofall i Borgå. Flera hundra personer exponerades. Incidenssiffran är 3048,4. 

Coronatestade och -smittade i Borgå:

  • antalet coronatestade 2280
  • antalet positiva testresultat 856 st.
  • antalet exponerade uppgiften saknas
  • antalet positiva testresultat sedan början av året 2022 (kumulativt) 3759 st.
  • andelen positiva testresultat av de testade 37,54 %
  • smittokällan är känd -
  • antal exponerade sedan början av epidemin (kumulativt) uppgiften saknas
  • incidensvärde (smittade under två veckor per 100 000 invånare) 3048,4.

Noggrannare kommunspecifika (även för Borgå) smitto- och incidensvärden finns på THL:s webbplats.

Smitto- och incidensvärden på THL:s webbplats


Framskridandet av coronavaccinationer i Borgå

Efter vecka 2 (10.1.2022–16.1.2022) hade 89,5 procent av Borgåborna över 12 år, fått den första coronavaccindosen, 86,6 procent hade fått den andra vaccindosen, den tredje 50,6 procent. Noggrannare information om vaccinationsomfattningen enligt åldersgrupp finns på THL:s webbplats.

Vaccinationsomfattningen i Borgå enligt åldersgrupp 

Mer information om coronavaccinationerna i Borgå


Staden informerar om smittor och massexponeringar

Staden informerar om massexponeringar i offentligheten då när de inverkar på stadens verksamhet och/eller antalet smittor eller exponerade är ovanligt stort.

Om enskilda smittor informeras inte längre i offentligheten, men vårdnadshavare informeras om barnet har exponerats i sin skolklass eller i daghemsgruppen via Wilma eller Daisy.

Meddelanden om tidigare och massexponeringar