Charlotta Grönqvist utsågs till utvecklingsdirektör för digitala tjänster